išdėti


išdėti
išdė́ti vksm. Ji̇̀ atsargiai̇̃ išdė́jo kiaušiniùs iš krẽpšio.

.

Look at other dictionaries:

  • išdėti — išdėti, ìšdeda, išdėjo 1. tr. viską išimti (iš ko): Iš to indo, sūdo išdėk sviestą J. Išdėk, Onute, uogas į bliūdą – tas puodas man bus reikalingas Lkč. Iš skrynios visus daiktus išdėsite į aslą Sr. | refl. tr.: Viską iš terbelės išsidėjo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdėjimas — išdėjìmas sm. (2) 1. → išdėti 9: Išdėjimą gali apsunkinti per dideli arba per daug apskriti kiaušiniai rš. 2. → išdėti 8: Pinigų užteko ant išdėjimo J. Norėdamas bokštą pastatyt, skaito atsisėdęs pirma išdėjimus, kurių reikia I. 3. → išdėti 13:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antdėti — antdėti, añtdeda, antdėjo (ž.) tr. 1. žr. uždėti 1: Šis kailinius antdėjęs ant arklio, apžargu apžergęs ir išjojęs J.Jabl. Oi kad pašersi bėrą žirgelį, antdėk tymo balnelį Kl. Ant to sluoksnio žemės vėl reik antdėti mėšlų S.Dauk. Antdėjau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdėti — apdėti, àpdeda, apdėjo tr. 1. apkrauti (kuo) aplink ar iš viršaus: Rūsį apdėk šiaudais J. Kapai gražiai apdėtì (aptaisyti) Rdm. | Kad aš taũ būtau mažą dernele apdėjus (pakasus po žeme)! Arm. | refl. tr., intr.: Apsidėję apsibuvę visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidėti — atidėti, atìdeda, atidėjo tr. 1. K padėti (atgal į buvusią vietą): Atidėk atgal, ką iš ten paėmei J. Atidėk kalaviją tavo ing vietą savo GNMt26,52. | Jis bylojo: „Atdėk ją (ranką) vėl antina (į antį)“ BB2Moz4,7. ║ padėti (į šalį): Nepastebėjau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpadėti — intr. už pagalbą atsilyginti pagalba: Dėkui, kūmule, kad man padėjai rugelių pjauti, ir aš tau atpadėsiu Rod. dėti; antdėti; apdėti; atidėti; dadėti; įdėti; išdėti; nudėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dadėti — ×dadėti, dàdeda, dadėjo (hibr.) tr.; Sut dėti viršaus, pridėti: Mažu geresnį [dviratį] nusipirks dadėjęs Šn. Kad galėtume daržinę užbaigti statyti, reikia dar gerokai pri tų trijų šimtų dadėti Vkš. | refl. tr.: Ka truks kelių kapeikų, pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapadėti — ×dapadėti (hibr.) tr. Rod pagelbėti: Ką tu man padėsi – nedapadėsi Zt. dėti; antdėti; apdėti; atidėti; dadėti; įdėti; išdėti; nudėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėti — dėti, dẽda (dẽsti, dẽma, dėma, dėsti Zt), dėjo 1. tr. guldyti, statyti: Kam dedì puodą prie krašto, nuvirs Pn. Jau dẽda šaukštus ant stalo, tuoj pietūs Jnšk. Dėk kartį, vežimą veršim Ėr. Dėk į skrynią tą skepetaitę Gs. Ką tu dėsi po šonelių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdėdinėti — iter. dem. išdėti. 1. R45 išdėlioti: Išdėdinėk ant saulės – pradžius J.Jabl. Išdėdinėti po vieną kiaušį J. 2. išdėvėti, išnešioti: Rūtų vainikėlį išpindinėjo ir an galvelės išdėdinėjo Arm. dėdinėti; apdėdinėti; atidėdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language